Titulat Superior de Música, Master en Estètica i Creativitat Musical, és Professor en Conservatoris Professionals de música de cambra i percussió. 

Destaca la seua labor com a Inspector de l’Orquestra de València en l’Oficina tècnica de Coordinació general i Producció musical del Palau de la Música de València, Coordinador de l’Orquestra del Palau dels Arts Fundació Reina Sofia, i Secretari tècnic del Grup Instrumental i Orquestra Simfònica de València.

Ha desenvolupat funcions de Gestió musical i representació del Quintet Cuesta, Collegium Instrumentale i altres agrupacions realitzant programació, producció i organització de concerts.