Durant el segon any del màster es realitzen un total de 125 hores obligatòries en pràctiques. Així mateix, els estudiants poden realitzar pràctiques voluntàries tant en primer com segon curs.

Cada estudiant té possibilitat de proposar entitats per a realitzar pràctiques en format autopracticum. Així mateix el màster inclou una oferta d’entitats en les quals es poden realitzar pràctiques integrades cada curs.

A continuació s’ofereix un llistat de les quals durant aquest curs o els anteriors han arribat a un acord amb el màster per a la realització de pràctiques en organitzacions culturals, museus, l’àmbit de les arts escèniques, el sector audiovisual, entitats públiques, privades i sense ànim de lucre i l’àmbit universitari.

Organitzacions culturals
Museus
Arts escèniques
Sector audiovisual
Organitzacions musicals
Entitats públiques, privades i sense ànim de lucre
Àmbit universitari
  • Centre Internacional de Gandia (Universitat de València)
  • Comissió d’Activitats Culturals (Facultat de Ciències Socials, Universitat de València)
  • Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio 
  • Vicerectorat de Cultura, Igualtat i Planificació (Universitat de València)
  • Vicerectorat d’Alumnat i Cultura. (Universitat Politècnica de València)

Pràctiques mitjançant la UPV

La gestió de les pràctiques de l’alumnat matriculat per la UV es duu a terme pel Servei Integrat d’Ocupació (SIE).

Pràctiques mitjançant la UV

La gestió del programa de pràctiques de l’alumnat matriculat per la UPV, es duu a terme amb el suport de la Fundació ADEIT.