Durant el segon any del màster es realitzen un total de 150 hores obligatòries en pràctiques. Així mateix, els estudiants poden realitzar pràctiques voluntàries tant en primer com segon curs. Cada estudiant té possibilitat de proposar entitats per a realitzar pràctiques en format autopracticum. Així mateix el màster inclou una oferta d’entitats en les quals es poden realitzar pràctiques integrades cada curs. A continuació s’ofereix un llistat de les quals durant aquest curs o l’anterior han arribat a un acord amb el màster per a la realització de pràctiques: