Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de València, és Coordinador Tècnic d’exposicions temporals del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (www.uv.es/cultura/exposicions). En el Master en Gestió Cultural imparteix el Seminari “Gestió d’exposicions”.

Ha exercit funcions com a Tècnic de Conservació de Patrimoni Cultural en la Universitat de València i Coordinador del Master en Conservació i Gestió del Patrimoni Cultural al llarg d’onze edicions. Ha participat en diferents cursos de postgraus, masters, jornades, congressos i cursos formatius impartint col·laboracions docents i/o comunicacions sobre gestió del patrimoni cultural, museologia i planificació i coordinació d’exposicions temporals.