Juan José Gil Barceló és Llicenciat en Dret i advocat en exercici des del 2001 i Graduat Social col·legiat des de 1985. És soci-administrador de l’assessoria empresarial Gil Barceló S.L. i de l’assessoria empresarial Gil i Barberá S.L. (ESDAEM). Amb anterioritat ha sigut responsable del departament de Recursos Humans en diferents empreses. A més, ha format part de la junta de govern del Col·legi Professional d’Advocats.

Imparteix docència sobre aspectes legals de la producció d’esdeveniments i espectacles d’Arts Escèniques, en el context del mòdul de Gestió d’Arts Escèniques del Màster Oficial en Gestió Cultural.