Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València. És especialista en restauració en el Departament de Conservació-Restauració de l’Arxiu del Regne de València. Ha traballat també com a responsable de la supervisió ambiental i risc biològic dels dipòsits bibliogràfics de la Biblioteca Valenciana, i des del 2008, assessora a l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals en la valoració de les condicions de conservació d’arxius, biblioteques i museus.

És Professor extern del Màster en Patrimoni Cultural: identificació, anàlisi i gestió de la Universitat de València, on imparteix les assignatures “Conservació preventiva en arxius i biblioteques” i “Tècniques de conservació i recerca aplicades”. Ha sigut professor, en el Màster en Biblioteques, Arxius i Centres de Documentació organitzat per la Universitat CEU-San Pablo, de l’assignatura “Edificis i equipaments per a la conservació de llibres i documents”; en el Màster en Conservació i Gestió del Patrimoni Cultural de la Universitat de València, de “Conservació en arxius i biblioteques”; i en el curs “La conservació d’arxius i biblioteques: tècniques de conservació i criteris de restauració” de l’Institut Valencià d’Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana. En el Màster en Gestió Cultural imparteix l’assignatura “Marc Jurídic aplicat a la protecció del patrimoni i als museus”

Ha publicat diversos articles i presentat ponències en diversos congressos nacionals i internacionals relacionats amb la restauració i conservació de béns culturals, especialitzant-se en el tractament de fons sigil·logràfics, en l‘estudi de paper medieval de tradició àrab i en qüestions relacionades amb instal·lacions i gestió ambiental d’espais culturals.