Llicenciat en Dret i premi extraordinari de Llicenciatura. Doctor en Dret i Professor Titular d’Universitat de Dret Mercantil del Departament de Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont” de la Universitat de València, del que és Director. En el Master en Gestió Cultural és Coordinador i professor del Mòdul Legislació aplicada a la Gestió Cultural.

Fundador (2008) i membre del GI+PI (Grup de Recerca en Propietat Intel·lectual i Industrial) de la Universitat de València i Membre de la Comissió de Propietat Intel·lectual de la mateixa universitat. És investigador del Instituto de Economia Social, Cooperativismo y Emprendimiento (IUDESCOOP) de la Universitat de València, membre del CIRIEC-Espanya, de la Comissió Acadèmica de la Càtedra d’empresa Familiar de la Universitat de València.

Codirector del Congrés Internacional Universitat i Propietat Intel·lectual: El present i els nous reptes, Universitat de València (24 i 25 de novembre de 2011) (UV), Congrés Internacional Universitat i Propietat Industrial. El present i els nous reptes (7 i 8 de març 2013), Seminaris del Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual. GId+PI Faculteu de Dret (des de 2008) i Seminari sobre Dret de Propietat Industrial i Intel·lectual GId+PI (9 seminaris des de 2008)

Codirector de la Revista CIRIEC-España. Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativismo, Codirector de la secció de Jurisprudència del Tribunal Suprem de la Revista de Derecho Mercantil. Ha dirigit o coordinat diverses obres col·lectives i és autor o coautor de més 100 publicacions en forma de llibre, articles de revista, comentaris o ressenyes, destacant entre les més recents:

  • Bataller Grau, J; Latorre Chiner, N.; Olavarria Iglesia, J. Insurance Law in Spain, ed Wolters Kluver, 2014, pp. 229
  • Cuñat Edo, V. y Olavarría Iglesia, J. “Comentario al artículo 49.1.23ª del Estatuto de Autonomia de la Comunitat Valenciana. Asociaciones y Fundaciones”, en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (Dir. Vicente Garrido), Ed. Consell Juridic Consultiu – Tirant lo Blanch, Valencia 2013, pp. 1283- 1297
  • Bataller, J; Castillo, C.; León, Fco. de; Olavarria Iglesia, J., Puyalto, M.J.; Quintans, Rocio; Sanchez, J., Vercher, J., “Informe SEAIDA sobre el Anteproyecto de Ley de Supervisión de los Seguros Privados”, en Supervisión en Seguros Privados, ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2013, pp. 727-1097.
  • Olavarría Iglesía, Jesús, “La asamblea general”, en Fajardo, Gemma (Coord) Cooperativas: régimen jurídico y [Escriba texto] 2 fiscal, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 111-128
  • Olavarría Iglesía, Jesús, “La asamblea general”, en Fajardo, Gemma (Coord) Cooperativas: régimen jurídico y fiscal, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 129-140

És àrbitre del Tribunal Arbitral de València de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València.