Llicenciat en Filosofia i Doctor en Psicologia per la Universitat de València, és professor de Psicologia social des de l’any 1976, i Director de la Unitat de Recerca de Psicologia Econòmica i del Consumidor (UIPEC) de la mateixa universitat. Ha sigut vicedegà de la Facultat de Psicologia, President de la Societat Valenciana de Psicologia social i Director del Master de Gestió dels serveis culturals (1992-2005). Ha col·laborat estretament amb l’àrea de Human Capital de Deloite i ha sigut professor del Curs d’Alta Adreça de ESADE–Deloitte (1999–2011).

És autor de nombrosos articles científics i una trentena de llibres, entre els quals destaquen:

En l’àmbit de la divulgació científica ha participat en nombrosos programes en cadenes de radio i televisió en temàtiques relacionades amb la conducta social, econòmica i del consumidor i és col·laborador habitual de RTVE, RNE i la cadena SER (“La hora 25”).