crayola_crayons_macro_724886_hDel 19 al 21 de febrer de 2015 se celebra la II Jornada Internacional de Diversidad, en la Florida Universitaria (Catarroja, Valencia). Sota el lema “contextos, identitats i veus”, l’objectiu de les jornades és generar un context de reflexió sobre la pràctica i des de l’exploració de noves propostes sobre la diversitat cultural. Experiències que mostren com noves formes de desitjar la societat es poden materialitzar en projectes que se sustenten en xarxes de cooperació les fronteres de la qual poden resultar difuses, encara que no per això perden solidesa en els seus processos i en la consecució dels seus objectius. Plantejades sobretot per a educadors i futurs responsables d’educació, les jornades tracten d’aportar idees que facen repensar les pràctiques i observar la realitat des d’un punt de vista diferent. El programa segueix tres eixos, tenint cabuda propostes que abordin la diversitat cultural des d’iniciatives de gestió cultural i des del camp de producció cultural:Del jo individual al jo comunitat. Subjecte polític i acció col·lectiva; Contextos alternatius per a l’aprenentatge /Contextos, espais transformadors; Diversitat de veus per a una educació transformador. Propostes de comunicacions fins al dilluns 26 de gener. Més informació a http://direduca.florida.es/.