És Doctor en Industries Culturals i de la Comunicació per la Universitat Politècnica de València, Tècnic Superior en Imatge i So, Enginyer Tècnic de Telecomunicacions, Llicenciat en Documentació i Màster en Gestió de continguts multicanal. És docent de “Gestió de continguts” en el Master CALSI. En el Master en Gestió Cultural imparteix l’assignatura de “Gestió del coneixement i recursos informàtics (Difusió cultural en la Web)”

Les seues recerques se centren fonamentalment en la Cibermetria descriptiva (indicadors web), instrumental (cercadors) i aplicada (entorns acadèmics, industrials i culturals). Ha sigut responsable de la creació i manteniment de diverses plataformes web a través de gestors de contingut, tant en revistes (Anuari ThinkEPI, Métodos de información) com a productes (HIndex Scholar, “Publishers Scholar Metrics). Ha impartit cursos sobre sistemes de continguts (Xoops, WordPress, Joomla, DSpace) i conferències sobre cibermetria i analítica web.

Entre les seues publicacions destaquen:

  • Pastor-Sánchez, J-A.; Orduña-Malea, E.; Saorín, P. (2013). “Marcado semántico automático en gestores de contenidos: integración y cuantificación”. El profesional de la información, 22(5), 381-391.
  • Orduña-Malea, E.; Regazzi, John J. (2014). “U.S. Academic libraries: understanding their web presence and their relationship with economic indicators”. Scientometrics, 98(1), 315-336.
  • Orduña-Malea, E. (2012). “Graphic, multimedia, and blog content presence in the Spanish academic web-space”. Cybermetrics, 16(1).
  • Orduña-Malea, E. (2010). “Análisis de la correlación entre la audiencia web de los medios digitales de prensa española y su visibilidad en Gestores Sociales de Noticias”. Anales de documentación, 13,  197-219.
  • Orduña-Malea, E.; Ontalba-Ruipérez, J-A. (2009). “Propuesta de indicadores métricos para gestores sociales de noticias: análisis de la prensa digital española en Menéame”. Information Research, 14(3).