-Tècnics en gestió cultural.

-Gestors i planificadors de patrimoni, turisme i cultura, en l’àmbit local.

-Professionals especialitzats en el món de la cultura i el turisme cultural en institucions públiques o privades d’abast nacional i internacional.

-Administradors o directius d’equipaments, serveis i indústries culturals.

-Conservadors i tècnics de gestió en museus

-Promotors i dinamitzadors culturals.

-Animadors i programadors d’activitats culturals.

-Tècnics en patrimoni cultural i, en particular, etnològic.

-Comissariat, programació i producció d’exposicions

-Responsables de programació i/o producció de teatre, òpera, dansa o música