ATENCIÓ: al nostre apartat “Calendari i horaris”, està disponible el calendari actualitzat de classes amb alguns canvis.  Inclou també dates, hores i aula d’exàmens de primera convocatòria, en aquelles matèries que apliquen esta forma d’avaluació. Es recorda que seran:

  • Dijous 7 de gener: Gestió de Recursos Humans (17h)
  • Divendres 9 de gener: Sociologia de la Cultura (16h)
  • Dilluns 12 gener: Legislació aplicada (16 a 18:30)
  • Dijous 15 gener: Màrketing aplicat a les arts i la cultura (16 a 18h)

Tots els exàmens es realitzaran a l’aula 3A3 de la Facultat de Ciències Socialsde la UVEG.