Professora associada de la Universitat Politècnica de València en l’Àrea de Documentació del Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art (DCADHA). Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de València és Màster en Documentació (Universitat CEU San Pablo) i Màster en Direcció Estratègica en Xarxes Socials i Màrqueting Digital (Fundació Universitat Empresa. Universitat d’Alacant)

És la Responsable tècnic del Programa de la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana: una xarxa de 200 oficines d’informació turística i acolliment al client i els seus sistemes d’informació i procediments de servei, Cap de la Unitat d’Informació Turística – Xarxa Tourist Info i Tècnic superior d’Informació.

Imparteix classe en el Màster CALSI de les assignatures “CM: dinamització de comunitats en la Web social” i “Estratègia Social Mitjana”; i en el Màster Gestió Cultural de “Sistemes d’avaluació i qualitat i gestió de pressupostos”. Ha sigut docent en les 13 edicions de “Especialització en Turisme Cultural”, de la Fundació la Canyada Blanch.

Projectes innovadors en els quals està treballant:

  • “Red Tourist Info del s.XXI”.- Projecte estratègic, d’important component tecnològic i sistemes avançats de gestió de la informació, vinculat als Plans de política turística autonòmica:
  • “Destinos Turísticos Inteligentes”.- Dins de la filosofia de les smart cities, en l’àmbit turístic les oficines de turisme i les tecnologies socials juguen un paper fonamental. El programa s’emmarca en els següents plans:
  • “Plan de Calidad de la Red Tourist Info”.- Des de l’any 2000 es treballa en la implantació i desenvolupament de sistemes d’assegurament de la qualitat: la Xarxa Tourist Info es manté com a líder nacional en certificats de Qualitat Turística des del 2007.
    • AENOR.- Presidenta del CTN 187/SC3 “OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA” UNE 187.003:2008.
    • GENERALITAT.- Presidenta del Comité de Calidad de la Red Tourist Info.
    • ISO.- Membre del Working Group ISO/TC 228/WG3 (Tourism and related services) ISO 14.785:2014