Les classes del professor Manuel Zuriaga previstes per als dies 14 i 15 d’abril es postposen al 29 de maig i el 2 de juny. Més endavant es concretarà la distribució de les 6 hores per aquells dos dies.