Pupitres El divendres 27 de març, a les 9:30 hores, en el Saló d’Actes de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, tindrà lloc una audiència oberta a totes aquelles persones que vulguin opinar sobre el Màster en Gestió Cultural, amb un Comitè d’Avaluació Externa de l’ANECA (Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat). L’acte s’emmarca en la visita que aquest comitè realitzarà al Centre, per la reacreditació de diverses titulacions entre les quals es troba el Màster Oficial Interuniversitari en Gestió Cultural. Es tracta d’un procés d’avaluació necessari per a la renovació de l’acreditació del títol el principal objectiu del qual és comprovar si el pla d’estudis s’està duent a terme amb el seu projecte inicial i si els resultats del títol són adequats i permeten garantir l’adequada continuïtat de la impartició del mateix fins a la següent renovació de l’acreditació. El màxim interès se centra a comprovar l’adquisició de competències per part dels estudiants i els mecanismes de valoració de l’adquisició de les mateixes, així com l’anàlisi de l’evolució del títol.