socialitzar-t

La Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, en col·laboració amb el Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València, organitza el Certamen de Pintura Mural (Art Urbà),entenent per pintura mural la que es fa en un suport arquitectònic que interacciona amb l’entorn urbà. L’objectiu és aportar una identitat innovadora, urbana i atractiva al Campus de Tarongers, augmentant la seua visibilitat. A més, el concurs permetrà el desenvolupament personal i artístic de les i els artistes implicats en les pintures.

La convocatòria està oberta a artistes plàstics, majors d’edat, interessades i interessats a participar-hi de forma individual o per grups. Hauran de presentar un projecte amb l’objectiu de dur a terme una intervenció pictòrica mural del 25 de juny al 23 de juliol de 2014, a un mur habilitat a aquest efecte al Campus dels Tarongers, en la parcel·la on s’ubica la Facultat de Ciències Socials. El termini d’inscripció està obert fins el 30 de maig de 2014, a les 14h. El certamen està dotat 800 euros La dotació, subjectes a la retenció corresponent segons la normativa vigent. La persona o grup premiats assumirà les despeses del material necessari per a la realització del projecte. Més informació ací.