Foto 3bOberts terminis de preinscripció al Màster Oficial Interuniversitari en Gestió Cultural per al curs 2014-15, per la Universitat de València, des del 12 de març. Si es vol cursar el mòdul optatiu de Gestió d’Arts Escèniques o el de Gestió del Patrimoni Etnològic i la Cultura Popular, és interessant matricular-se al màster per aquesta universitat. Les dates clau de la primera fase són:

 • Preinscripció 12 de març a 15 de juny
 • Notificació de selecció, 8 de juliol
 • Subsanació,9 a 17 de juliol
 • Matrícula 14 a 18 de juliol.
 • Crida a lista d’espera para cobrir places, 24 a 25 de juliol.

En cas de quedar places, s’obrirà una segona fase amb las següents dates:

 • Preinscripció 16 de juny a 2 de setembre
 • Resultats de baremació 8 a 10 de setembre
 • Notificació de selecció, 18 de setembre
 • Subsanació, 19 a 29 de setembre
 • Matrícula 25 a 30 de setembre.
 • Crida a llista d’espera per a cobrir places, 3 a 6 d’octubre.
 • Matrícula candidats/es llista d’espera, del 7 al 8 d’octubre.

Per a més informació, veure la web del servei de postgrau de la UVEG.