El Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València i la Direcció General de Cultura i Patrimoni, enceten l’organització, coordinació i desenvolupament de la primera trobada “Un país de cultures”, cita anual en el transcurs de la qual s’abordarà, en règim de debat obert i públic, el tractament d’alguns dels assumptes més rellevants i transversals del nostre món contemporani.

Dues problemàtiques són especialment importants: l’accés als bens i serveis culturals de tota la població, sense cap discriminació (distribució), i l’organització de la convivència de manera que cada persona trobe les eines i els camins per la seua realització personal (reconeixement). Els drets corresponents a les dues dimensions conformen el que podem anomenar ciutadania cultural.

Urbanes i rurals, autòctones i migrants, tradicionals i transgressores, de minories i comunals, juvenils i d’edat avançada, de tribus i de masses, lletrades i digitals… La dimensió cultural s’expressa de tantes maneres com matisos, grups d’estatus i estils de vida, ocupacions professionals i modulacions estructurals té una societat.

Vivim en societats plurals. La societat valenciana és una societat plural. En un mateix espai conviuen, concorden, discrepen, es confronten, persones i grups socials que tenen formes diferents d’interpretar el sentit de l’existència, de la vida en comú i del món.

Aquesta pluralitat és un fet. Però res no garanteix a priori contribuïsquen al benestar social, a l’harmonia i la concòrdia, a la integració i la inclusió. En aquest moment històric les desigualtats i determinades diferències es prenen com a signes discriminants per a l’estigmatització. Les forces que impulsen els tancaments comunitaristes i les expulsions sembla que guanyen la partida. Per això, proposem crear espais i xarxes, trobades periòdiques en què les experiències i projectes culturals, bones pràctiques estimuladores de la creativitat i la innovació sociocultural, que promouen el diàleg, la cooperació i la construcció del bé comú.

 

Consulta el cartell i el programa.