Esta setmana tenim la sessió de defensa de Treballs Final de Màster. Com sabeu els treballs es presenten davant d’un tribunal durant un màxim de 20 minuts. Transcorregut eixe temps els membres del tribunal podran debatre amb l’alumne o l’alumna els aspectes que consideren pertinents sobre el seu treball, durant un màxim de 40 minuts.

Vós deixem els horaris de defensa del TFM del mes de Juliol. Totes ells tindran lloc el proper dijous 2 de Juliol:”

TREBALL

ALUMNE

TUTOR

10 h “La procesión de las Turbas análisis y puesta en valor de un ritual festivo de la Semana Santa de Cuenca: una propuesta de exposición” German Peñalver Tribaldos Gil Manuel Hernéndez
11 h “Els processos de revitalització dels esports tradicionals” Jaume Sau Moncho Gil Manuel Hernández
12 h “La seda: el hilo conductor de un itinerario cultural.Proyecto de implantación de la Ruta de la Seda en la provincia de Valencia” Luis Blanco Dominguez Miquel Ruiz
13 h “La satisfacción de los estudiantes de Centros de Música de la Comunitat Valenciana: investigación  e implicaciones de gestión” Manuel Cuadrado
16 h “Guía de Gestión para Artistas Visuales” Natalia Cordero Villalobos Joaquim Rius Ulldemolins
17 h “We Dance: Gestión de Danza. Proyecto empresarial” Aysel Imamkulieva Ramón Roselló

 

Recordeu que ací teniu més informació sobre la normativa del TFM. Podeu consultar qualsevol dubte d’última hora amb nosaltres o amb els vostres tutors.

Ànim a tots!